Ahmet Hamdi Akseki Camii

Ahmet Hamdi Akseki Camii

İşin Adı ve Yeri            :  Ahmet Hamdi Akseki Camii –  Çankaya / ANKARA
Yapının Toplam Alanı : 92.733 m2

Mimari üslup olarak Neoklasik tarzda tasarlanmış olan Ahmet Hamdi Akseki Camii’ nde, 23.125 m2 oturum alanına sahip 3 adet bodrum kat, 3.500 m2 oturum alanına sahip çok amaçlı sergi ve bekleme mahiyetli alt zemin kat, 2.700 m2 oturum alanına sahip cami katı ve 958 m2 oturum alanına sahip mahvel katı olarak 6 kat bulunmaktadır. Külliye içerisinde ana yapı niteliğindeki caminin yer altı ve yer üstündeki toplam inşaat alanı 92.733 m2 dir.

×