İÇ ANADOLU’NUN KALBİNDE YENİ BİR DEĞER YÜKSELİYOR!

Kayseri… Anadolu’nun ilk çağlardan beri cazibe merkezi…

Ticaret ve alışveriş yollarının kesiştiği, uygarlıkların kurulduğu bir buluşma noktası!