İşveren İdare : Ankara Büyükşehir Belediyesi Bşk.
İşin adı: Mamak İlçesi 51178/1, 51179/1 Ada Parseller üzeri kat karşılığı inşaat yaptırılması işi.
Ender İnşaat – EBCED İnşaat Ortak Girişimi
Yapının toplam alanı : 44.000 m2
Ruhsat ve Bitiş Tarihi : 08.02.2012 – 06.02.2014
Toplam 300 konuttan ibaret olan ve tünel kalıp teknolojisine yapılan bu proje 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşmaktadır. Ankara’nın Mamak semtinde depreme dayanıklı yapılar olarak kentsel dönüşüme katkı sağlamaktadır.