KALİTE POLİTİKAMIZ

1. Kurumsal İtibarı Korumak ve Yükseltmek
Kuruluşumuzdan bugüne kadar edindiğimiz tecrübe ve saygınlığın korunması ve yükseltilmesi için, kalite anlayışından ödün vermeden işleri zamanında ve ilk defasında doğru yapmak.

2. “İşortağı” Sorumluluğunda Çalışmak
İşverenin ihtiyaç ve beklentilerini doğru tespit etmek ve bu ihtiyaç ve beklentilere yönelik en uygun çözümü üretmek.

3. Doğru Personel Seçimi Yapmak
Nitelikli insanları firmaya kazandırarak, doğru insan kaynağı ile doğru işler yapmak. Tüm çalışanların bilgi, beceri ve deneyimlerini arttırmak.

4. Tüm Çalışanların Katılımını Sağlamak
Kalite, verim ve başarı artırımını ve devamlılığını sağlamak için, ekip çalışmasının gerekliliği bilincini oluşturmak. Bireylerin görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlamak. Organizasyon bünyesindeki birim ve tedarikçilerin kalite düzeylerini sürekli kontrol altında tutmak ve ekip çalışmasına dahil etmek.

5. Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeleri İzlemek
Çağa parelel ilerlemek, kaliteyi sürekli yüksek tutulmak ve verimlili arttırmak için, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek; personeli bu konuda yetkin hale getirmek için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemek.

6. Ekonomik Çözümler Üretmek
Kaliteden ödün vermeden, değişimi benimseyerek, akılcı ve kalıcı çözümlere yönelik araştırma ve uygulamalarla ekonomik çözümler üretmek.

7. Çalışanların Sağlığı ve İş Güvenliğini Sağlamak
Hiç bir işin insan sağlığını tehlikeye atacak kadar acele ve önemli olmadığı bilinciyle, çalışanların sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak. Yapılan tüm işlerde ilgili yönetmeliklere uygun çalışmak.

8. Doğal Çevreyi Korumak
Planlama ve uygulama aşamalarında, çevreye zarar verecek unsurları gidermek, sürekli ve etkin bir çevre bilinci oluşturmak.

9. Ülkeye Faydalı Olmak ve Sürekli Gelişmek
Kurum olarak atılan her adımda, ülke menfaatlerine katkıda bulunmak ve bayrağı devralacaklara yol gösterici izler bırakmak


ÇEVRE POLİTİKAMIZ


1. Hiçbir iş çevre sağlığını tehlikeye atacak kadar acele ve önemli olamaz, önce çevre güvenliği sağlanacaktır.

2. Hayatın devamlılığı, yaşanabilir çevrenin devamlılığına bağlı olduğundan yaşanabilir çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik kaynaklar ayrılarak yatırımlar yapılacaktır.

3. Tüm iş yerlerimizde çevresel risk faktörlerini en aza indirecek önlemler alınacaktır.

4. Tüm iş yerlerimizde, çalışanlarımızın tamamı çevreyi korumak için gerekli bilince sahip olacaktır.

5. Her çalışanımız kendisinin ve diğerlerinin çevreye zarar verici davranışlarından doğrudan sorumlu olacaktır.

6. Çalıştığımız kuruluşlarla çevre politikamız dahilinde açık, aktif ve üretken bir iş işbirliği oluşturulacak ve bu kuruluşların da çevreye duyarlılık ilkesini benimsemeleri sağlanacaktır.

7. Çevre korunması ile ilgili tüm kanun ve yükümlülüklere kurumumuz yönetimindeki her yerde, her zaman uyulacaktır.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


1. İşyerlerimizde İş Sağlığı ve İş Güvenliği`nin sağlanması çalışanlarımızın öncelikli görevidir.

2. Hiç bir iş insan sağlığını tehlikeye atacak kadar acele ve önemli olamaz.

3. İşyerlerimizde İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulacaktır.

4. Tüm çalışanlar hem kendisinin hem başkalarının güvenli çalışmasından sorumludur.

5. İş Sağlığı ve İş Güvenliği`ne şirket yönetimimiz öncülük eder, sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlar.

6. İş Sağlığı ve İş Güvenliği alanındaki teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek, iş yerlerimizde uygulanacaktır.

7. Hiçbir kaza önlenemez değildir. Çalışanlarımız iş kazalarının önlenebileceğine inanmalıdır.


KALİTE BELGELERİ